MIROX Fönster och dörrar i Polen

REKLAMATIONSFORMULÄR

Tack för förtroende och inköp av produkter tillverkade av MIROX Fönster- och dörrfabrik.

Vi har produkternas kvalitet i fokus men någon enstaka gång kan det hända att vi misslyckas. Här kan du reklamera en vara du inte är nöjd med.

För att skicka in ditt reklamationsärende fyll i alla uppgifter. Ange alla detaljer gällande felet så noggrant du kan för att vi ska kunna utreda vad som hänt.


Vänligen fyll i nedan formulär. Fält med en asterisk (*) är obligatoriska:

Dokument
Dane do kontaktu w sprawie reklamacji
Adress (or montagedress)
Reklamacja
Ladda upp en fil eller hänvisa till eventuella bilagor
Viktiga informationer

I händelse av ett omotiverat hembesök av garantiservice, det vill säga ett där serviceteknikern inte hittade något fel av MIROX på plats, kommer skadeståndaren att debiteras för kostnaderna för resan och eventuell reparation.

I händelse av hembesök av en servicetekniker från MIROX, måste en person som representerar den som ansöker vara på plats för det anmälda klagomålet för att godkänna arrangemangen avseende åtgärder och metoder av borttagning av defekten.

                                                       

Jag förklarar att jag förser dig med en fysisk persons personuppgifter i syfte att genomföra klagomålsförfarandet på grundval av samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016.

Om de skadade varorna installeras innan undersökning av servicetekniker, accepteras de av köparen som fria från defekter och kan inte göras anspråk på. Detta gäller inte för glasskador.

Bild-CAPTCHA