MIROX Fönster och dörrar i Polen

Terrassdörrar

PVC TERRASSDÖRRAR

Klassiska PVC terrassdörrar

Klassiska PVC terrassdörrar

Öppnas med hjälp av ett handtag och en hävstång. Det är möjligt att montera dörren med en så kallad fast eller rörlig dörrpost. Den fasta dörrposten innebär att när du öppnar båda dörrbladen, posten är synligt i mitten. Den rörliga dörrposten innebär emellertid i praktiken ingen synlig dörrpost i mitten av dörröppningen. Systemet tillåter inte att skapa element med stora totala dimensioner.

Om du är intresserad av vår offert ring
0048 61 652 99 82 eller maila oss [email protected]

Standard PVC skjutdörrar

Standard PVC skjutdörrar

Skjutdörrar är lätt att passera igenom, kräver inte mycket underhåll och möjliggör byggandet av stora element med full värmeisolering. Den glidande delen rör sig till den fasta delen med hjälp av speciella beslag och skenor, som drivs av endast ett handtag. Dörrarna har en traditionell tröskel, densamma som finns i klassiska balkongdörrar. Tack vare dörrblad som glider parallellt med riktningen av dörrens rörelse, tar de inte upp extra användbart utrymme i rummet.

Lyft- och skjutdörrar – HST system i PVC

Lyft- och skjutdörrar – HST system i PVC

Detta system möjliggör byggande av mycket stora dörrar. Bredd på dörrbladet kan nå även 3m, och speciella beslagmekanismer tillåter dig att röra de enorma dörrbladen med minimal ansträngning. HST dörrar har ingen hög tröskel på botten, som förekommer i traditionella balkongdörrar. Uppdelningen av tröskelstrukturen i en yttre del tillverkad av aluminium och en inre del i PVC gör det möjligt att undvika förekomsten av s.k. köldbryggor.

ALUMINIUM TERRASSDÖRRAR

Klassiskt öppnade aluminium terrassdörrar

Klassiskt öppnade aluminium terrassdörrar

De är oftast en del av vinterträdgården eller skyddsvägg, monterade som en del av en större helhet. Som en typisk aluminiumdörr den kan vara isolerad eller oisolerad, målad i en mängd olika RAL-färger, inklusive tvåfärgad eller med imiterad trästruktur. Dörrarna kan görs som enkeldörrar eller dubbeldörrar, där ett dörrblad är aktivt och det andra passivt.

Standard aluminium skjutdörrar

Standard aluminium skjutdörrar

Detta är ett perfekt värmeisolerat dörrsystem för att bygga terrasser, verandor och vinterträdgårdar, eller - utan isolering - för helt luftkonditionerade butiker och kontor. Vid denna lösning används dubbel- och trippelskenor, längs vilka rör sig dörrbladen, något som gör att du kan öppna stora ytor. Tack vare dörrbladen som glider parallellt med riktningen av dörrens rörelse, tar de inte upp extra användbart utrymme i rummet.

Aluminium vikdörrar

Aluminium vikdörrar

Detta system används mest i hotell, restauranger, butiker och privata hem, där det finns ett behov av att öppna hela väggen i syfte at skaffa extra användbart utrymme under sommaren. Dessutom är det en intressant lösning för vinterträdgårdar eftersom det kan vara helt vikt på sommaren.

Se även: 

Kattlucka

Kattlucka

MIROX är glad att föreställa en ny produkt – en kattlucka som  får dig större kontroll över din katt samtidigt som katten får en större frihet. Kattluckan är utrustad med magnetisk låsning.