MIROX Fönster och dörrar i Polen

Typer of drivmekanismer

rodzaje napędów rolet

För att säkerställa den mest bekväma drift, finns det en möjlighet att använda olika typer av enheter i Systemet av Externa Rulljalusier:

Manuell drift:

  • band- eller trådindragare
  • vevväxel med vevstång

Fjäderdrift

  • ett ytterligare alternativ med den manuella driften

Huvudeldrift

  • trådstyrd

Eldrifter med inbyggd radiomottagare som styrs av en radiosändare i form av:

  • väggmonterad nyckelbrytare
  • enkanalig fjärrkontroll
  • fem-kanals fjärrkontroll
  • väggmonterad brytare med timer (styrenhet)
  • elektriska överlastdrifter som upptäckar hinder och isbildnig